Pomoc obetiam domáceho násilia v Prešovskom kraji

Ste obeť domáceho násilia?

Zažívate fyzické, psychické, sociálne, ekonomické, sexualizované násilie?

Sme tu pre Vás.

Ponúkame špecializovanú odbornú pomoc na základe inštitútu vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia, ale aj na základe kontaktu obete domáceho násilia, ktorá hľadá odbornú pomoc:

 • poskytnutie všeobecnej odbornej pomoci;
 • poskytnutie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva;
 • posúdenie rizika, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva, spracovanie bezpečnostného plánu;
 • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach núdzového bývania, alebo bezpečných ženských domoch, ak je ohrozený život, alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej osoby;
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci;
 • sprevádzanie obete počas trestného konania;
 • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie pre obete;
 • poskytnutie právneho poradenstva v oblasti rodinného, civilného a trestného práva;
 • vypracovanie a podanie návrhov a pomoc pri iných právnych úkonoch.

Zaručujeme anonymitu našich klietok a klientov a všetky naše služby sú poskytované BEZPLATNE.

Okruh obetí:

 • obeť trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby;
 • obete z niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti;
 • obeť trestného činu spáchaného organizovanou skupinou
 • obete domáceho násilia – ženy a deti, muži a seniori.

Obete domáceho násilia sa v dôsledku opakujúcej hrozby násilia považujú za obzvlášť zraniteľné obete a preto im prináležia nasledujúce práva bez ohľadu na to, či bolo začaté trestné stíhanie:

 • právo na vypočutie;
 • právo, aby sa s Vami ako obeťami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo;
 • právo na informácie v zrozumiteľnej forme;
 • právo na bezplatnú špecializovanú pomoc;
 • právo na odškodnenie.

(Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti: Informačný leták pre obete domáceho násilia v prípade vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia)

V rámci nášho fungovania máme rozbehnutú multiinštitucionálnu spoluprácu:

 • s krízovými centrami, bezpečnými ženskými domami v rámci celého územia SR v rámci poradenstva a redistribúcie klientok a ich detí z dôvodu ich bezpečia a pri využívaní ubytovacej služby,
 • s ÚPSVaR pri zverovaní detí do výchovy jednému z rodičov, pri úprave práv a povinností k maloletým deťom,
 • s Policajným zborom pri spisovaní trestných oznámení, pri zbere dôkazového materiálu, pri príprave a realizácii výsluchov poškodených, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v rámci miest a obcí v rámci celej SR,
 • s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v rámci miest a obcí v rámci celej SR,
 • so zdravotníckymi zariadeniami,
 • s organizáciami na pomoc a liečbu drogových a iných závislostí, s charitami a inými zariadeniami sociálnych služieb.

Je na vás páchané domáce násilie?

Nebojte sa nám ozvať, pomôžeme vám

Domáce násilie má viacero podôb. Čo je váš prípad?

Žijem v partnerskom vzťahu

 • Ponižuje vás, vysmieva sa vám?
 • Kontroluje vás vo všetkom čo robíte?
 • Izoluje vás od priateľov alebo rodiny?
 • Zakazuje vám chodiť do práce?
 • Stále vám kontroluje telefón?
 • Obmedzuje vám prístup k rodinnému rozpočtu?
 • Útočí na osoby mimo domácnosti?
 • Vyhráža sa Vám zabitím alebo samovraždou?
 • Kontroluje vás alebo sleduje?
 • Núti vás k sexu a je vám to nepríjemné?

Som senior/ka a žijem s násilníkom

 • Znižuje vašu dôstojnosť?
 • Zastrašuje vás, či ponižuje?
 • Trasie s vami, bije vás, strká do vás?
 • Nezaisťuje vám dostatok jedla, pitný režim, teplo,…?
 • Obmedzuje vaše sociálne kontakty, kontakt s rodinou, známych?
 • Vyhráža sa Vám pobytom v domove pre seniorov?
 • Vyžaduje od vás peniaze alebo vám berie dôchodok?
 • Neštuduje, nepracuje no aj tak žije z vašich príjmov?

Som dieťa a doma vidím problémy

 • Často vidíš násilie medzi rodičmi?
 • Máš nočné mory, strach, nemôžeš spať?
 • Počuješ hádky, vidíš modriny na jednom z rodičov?
 • Bojíš sa o seba alebo o svojich súrodencov?
 • Zhoršuje sa situácia hneď ako sa pridá aj alkohol?
 • Hanbíš sa za to čo sa doma deje?
 • Je násilie zamerané aj priamo na teba?
 • Ponižuje ťa alebo šikanuje otec alebo mama?
 • Nedostávaš dostatok jedla? Hladuješ?
 • Zatvárajú ťa za trest do inej miestnosti?

Stretávate sa s domácim násilím?

Vyhľadajte si na mape najbližšie intervenčné centrum a vyhľadajte pomoc.

intervenčné centrá Slovensko
Poradenské Centrum Nádej
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
0905 463 425
office@centrumnadej.sk
www.centrumnadej.sk
Intervenčné centrum pre rodiny
Bottova 32/A, 949 01 Nitra
0907 605 151, 0918 347 903
ic@centrumslniecko.sk, ic.projekt@centrumslniecko.sk
www.centrumslniecko.sk
Poradenske centrum LUNA n.o.
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
0918 312 908
poradnaluna@gmail.com
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o.
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
+421 908 641 111, +421 911 667 568
kanis@kanis.sk
www.kanis.sk
Intervenčné centrum Martin
P.O.BOX 70, 03601 Martin
oz.zenavtiesni@gmail.com
0907 346 374, 0911 346 374
www.intervencnecentrummartin.sk
Centrum sociálnych služieb KA
Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345
css.krupina@gmail.com, aninasur@gmail.com
www.csska.sk
Fenestra
Festivalové námestie 2, Košice
+421 911 224 777
fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk
OZ Hana
Teplička 267, 052 01 Teplička
0903 404 483
ozhana@ozhana.sk
www.ozhana.sk
Pomoc rodine
Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce
056 688 4473, 0911 084 473
pomocrodine@pomocrodine.sk
www.pomocrodine.sk
Intervenčné centrum MyMamy
Raymanova 9, 080 01 Prešov
0902 822 163
icpo@mymamy.sk
www.ic.mymamy.sk
Kontakty na intervenčné centrá v textovej podobe

Poradenské Centrum Nádej

Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
0905 463 425
office@centrumnadej.sk
www.centrumnadej.sk

Intervenčné centrum pre rodiny

Bottova 32/A, 949 01 Nitra
0907 605 151, 0918 347 903
ic@centrumslniecko.sk, ic.projekt@centrumslniecko.sk
www.centrumslniecko.sk

Poradenske centrum LUNA n.o.

Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
0918 312 908
poradnaluna@gmail.com
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk

Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o.

Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
+421 908 641 111, +421 911 667 568
kanis@kanis.sk
www.kanis.sk

Intervenčné centrum Martin

P.O.BOX 70, 03601 Martin
oz.zenavtiesni@gmail.com
0907 346 374, 0911 346 374
www.intervencnecentrummartin.sk

Centrum sociálnych služieb KA

Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345
css.krupina@gmail.com, aninasur@gmail.com
www.csska.sk

Fenestra

Festivalové námestie 2, Košice
+421 911 224 777
fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk

OZ Hana

Teplička 267, 052 01 Teplička
0903 404 483
ozhana@ozhana.sk
www.ozhana.sk

Pomoc rodine

Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce
056 688 4473, 0911 084 473
pomocrodine@pomocrodine.sk
www.pomocrodine.sk

Intervenčné centrum MyMamy

Raymanova 9, 080 01 Prešov
0902 822 163
icpo@mymamy.sk
www.ic.mymamy.sk

O označenie „intervenčné centrum“ môžu požiadať akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia. Policajti musia podľa novely zákona o Policajnom zbore účinnej od novembra 2021 po vykázaní osoby informovať ohrozenú osobu o intervenčných centrách a poslať záznam o vykázaní príslušnému centru.

t

Stretávate sa doma s ponižovaním, bitím, šikanovaním?

Ubližuje vám niekto blízky?

Ozvite sa Intervenčnému centru. Pomôžeme vám nadýchnuť sa.