Čo varovné signály násilného vzťahu?

  1. Moc a kontrola – partner/partnerka všetko kontroluje, žiarli, je majetnícky/a. Prejavuje sa to ako prejav záujmu, chce vedieť kde žena je, odprevádza ju, chce vedieť s kým a kde je a pod.
  2. Nerovnocenný vzťah – manipuláciou násilník/násilníčka ovplyvní myseľ človeka, obeť sa cíti vinná za vzniknutú situáciu.
  3. Zmena správania – iné správanie v spoločnosti a iné správanie v súkromí. Navonok pôsobí milo, galantne, naopak doma sa správa násilne a neprimerane.
  4. Meranie dvojakým metrom – nie je rovnaký meter na seba a na partnera/partnerku
  5. Chorobná žiarlivosť – každý má právo ísť vonku s kým chce a s kým uzná za vhodné a nie je vhodné ak im partner/partnerka bráni v stretnutí.
  6. Stereotypné nazeranie – partner, alebo partnerka, ktorý/á ma stereotypné nazeranie je rizikový a je potrebné si to včas všimnúť.

Domáce násilie nesmie zostať za zavretými dverami. Ak ste obeťou domáceho násilia, neskrývajte svoj problém a obráťte sa na nás.

Ak poznáte osobu ohrozenú domácim násilím vo svojom okolí, podporte ju.

Všetko sa dá vyriešiť. Nie ste v tom sami.

Stretávate sa doma s ponižovaním, bitím, šikanovaním? Ubližuje vám niekto blízky? Ozvite sa Intervenčnému centru. Pomôžeme vám!