Kontakt

intervenčné centrá Slovensko
Poradenské Centrum Nádej
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
0905 463 425
office@centrumnadej.sk
www.centrumnadej.sk
Intervenčné centrum pre rodiny
Bottova 32/A, 949 01 Nitra
0907 605 151, 0918 347 903
ic@centrumslniecko.sk, ic.projekt@centrumslniecko.sk
www.centrumslniecko.sk
Poradenske centrum LUNA n.o.
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
0918 312 908
poradnaluna@gmail.com
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o.
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
+421 908 641 111, +421 911 667 568
kanis@kanis.sk
www.kanis.sk
Intervenčné centrum Martin
P.O.BOX 70, 03601 Martin
oz.zenavtiesni@gmail.com
0907 346 374, 0911 346 374
www.intervencnecentrummartin.sk
Centrum sociálnych služieb KA
Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345
css.krupina@gmail.com, aninasur@gmail.com
www.csska.sk
Fenestra
Festivalové námestie 2, Košice
+421 911 224 777
fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk
OZ Hana
Teplička 267, 052 01 Teplička
0903 404 483
ozhana@ozhana.sk
www.ozhana.sk
Pomoc rodine
Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce
056 688 4473, 0911 084 473
pomocrodine@pomocrodine.sk
www.pomocrodine.sk
Intervenčné centrum MyMamy
Raymanova 9, 080 01 Prešov
0902 822 163
icpo@mymamy.sk
www.ic.mymamy.sk
Kontakty na intervenčné centrá v textovej podobe

Poradenské Centrum Nádej

Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
0905 463 425
office@centrumnadej.sk
www.centrumnadej.sk

Intervenčné centrum pre rodiny

Bottova 32/A, 949 01 Nitra
0907 605 151, 0918 347 903
ic@centrumslniecko.sk, ic.projekt@centrumslniecko.sk
www.centrumslniecko.sk

Poradenske centrum LUNA n.o.

Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
0918 312 908
poradnaluna@gmail.com
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk

Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o.

Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
+421 908 641 111, +421 911 667 568
kanis@kanis.sk
www.kanis.sk

Intervenčné centrum Martin

P.O.BOX 70, 03601 Martin
oz.zenavtiesni@gmail.com
0907 346 374, 0911 346 374
www.intervencnecentrummartin.sk

Centrum sociálnych služieb KA

Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345
css.krupina@gmail.com, aninasur@gmail.com
www.csska.sk

Fenestra

Festivalové námestie 2, Košice
+421 911 224 777
fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk

OZ Hana

Teplička 267, 052 01 Teplička
0903 404 483
ozhana@ozhana.sk
www.ozhana.sk

Pomoc rodine

Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce
056 688 4473, 0911 084 473
pomocrodine@pomocrodine.sk
www.pomocrodine.sk

Intervenčné centrum MyMamy

Raymanova 9, 080 01 Prešov
0902 822 163
icpo@mymamy.sk
www.ic.mymamy.sk